Patriotyczna pielgrzymkaTę patriotyczną pielgrzymkę do nekropolii Na Rossie i do Ponar k/Wilna zorganizowały. Fundacja Ochrony Obiektów Sztuki Sakralnej na Wschodzie im. Anny Walentynowic, Federacja Polski Związków Obrońców ojczyzny wraz z muzeum im. Marszałka Józefa Piłusudzkiego i Czynu Niepodległościowego z Olendrów i Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Marszałka Józefa Piłusudzkiego. Pielgrzymka odbyła się w październiku 2000 roku.Założony w 1769 roku cmentarz katolicki Na Rossie w Wilnie. Przy grobowcu Marii z Billewiczów Piłsudzkiej zawierającym urnę z sercem Marszałka J. Piłsudzkiego stoją: legendarna działaczka pierwszej "Solidarności" Anna Walentynowicz i Andrzej Maria Kućmierczyk.Ponarach k/Wilna w latach 1941-1944 z rąk hitlerowcói faszystów litewskich zginęło 70 tysiecy żydów i 30-tysięcy Polaków. Na zdjęciu uczestnicy pielgrzymki przy monumencie poświęconym pomordowanej ludności żydowskiej.W Kaplicy Matki Boskiej na Ostrej Bramie mszę patriotyczną odprawił wiceprzewodniczący Komitetu Pomocy kościołom na Wschodzie kś. kanonik Stanisław Draguła. W imieniu Komendanta Głównego Polskich Związków Obrońców Ojczyzny płka Jana Kućmierczyka przemawiał jego syn Andrzej Maria Kućmierczyk.